Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
215_1(32)
Redaktoriaus žodis     
Editorial    

Rita Kantanavičiūtė
Interprofesinės pagalbos teikimas ankstyvojo amžiaus mikčiojantiems vaikams: tėvų patirtys
Inter-professional assistance to young stammering children: parental experiences

David A. Shapiro
Mikčiojantys mokyklinio amžiaus vaikai. Teigiamas požiūris į bendravimo laisvės siekimą
School-Age Children who Stutter: a Positive Approach for Achieving Communication Freedom

Amela Ibrahimagic, Lejla Junuzovic-Zunic, Mirela Duranovic, Bojan Radic
Pagalba autizmo atveju bosnijos ir hercegovinos specialiosiose mokyklose
Autism Treatment in Special Schools in Bosnia and Herzegovina

Agnė Savenkovienė
Asmenų, turinčių regos sutrikimų, fizinio pajėgumo vertinimo galimybės profesinių gebėjimų nustatymo plėtotei
Opportunities of the Evaluation of Physical Capacity of People with Visual Impairments for the Development of the Identification of Vocational Skills

Jurgita Bareišienė, Sigita Girdzijauskienė
Intelektualiai gabių paauglių priėmimo bendraamžių grupėje prognostiniai veiksniai
Predictive Factors of Acceptance of Intelectually Gifted Adolescents in the Group of Peers

Benas Gudinavičius
Aktyvaus ir pasyvaus savanorių altruizmo raiška socioedukacinių veiklų neįgaliesiems kontekste
The Expression of Active and Passive Altruism in Volunteers in the Context of Socio-Education Activities for People with Disabilties

Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė, Dovilė Kauneckienė
Laikinosios vaikų globos situacijos dalyvių bendravimo ypatumų analizė
Analysis of Communication Peculiarities of Participants of the Temporary Child Guardianship Situation
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort