Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
214_2(31)
Redaktoriaus žodis   
Editorial    

Eglė Cigaitė, Regina Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė
Daugiakalbių vaikų kalbos sutrikimų idetifikavimas ir logopedinės pagalbos būdai

Multilingual Children‘s Language Disorders Identification and Speech Language Therapy Methods

Daiva Kairienė, Simona Raibužytė
Tėvų konsultavimas teikiant logopedinę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams

Counselling of Parents when Providing Speech and Language Therapy Support to Pre-School Age Children

Eglė Krivickaitė
Fonotaktikos įsisavinimo tyrimas išgalvotų žodžių pakartojimo testu tipinės ir sutrikusios vaikų kalbos grupėse

The Research of Phonotactics Acquisition of Typically Developing Children and Children with Specific Language Impairment by Non-word Repetition Test

Vida Ostasevičienė, Jūratė Požėrienė, Diana Rėklaitienė, Aida Gaižauskienė
8–11 metų amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio savybių raiškos vertinimas jų pačių, tėvų ir mokytojų požiūriu

The Assessment of Emotional and Behavioural Characteristics of 8–11 Year-Old Children with Special Education Needs from Children, Parents and Teachers Viewpoint

Violeta Gevorgianienė, Irina Raščepkina
Motinų, auginančių autizmo sutrikimą turinčius vaikus, kompetencijos

Competence of Mothers Raising Children with Autism

Albina Kepalaitė, Daiva Alifanovienė
Daugiavaikių šeimų narių socialinio intereso, emocinės atmosferos ir socialinės situacijos šeimoje ypatumai

Peculiarities of Social Interest, Emotional Atmosphere and Social Situation: Analysis of Large Family Members’ Reports

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams
Requirements for Publication in “Special Education”
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort