Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
2014 1(30)
Turinys
Contents

Redaktoriaus žodis
Editorial

Lina Miltenienė, Simona Daniutė
Pedagogų ir būsimųjų pedagogų kompetencija ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius inkliuzinio švietimo kontekste

Teachers’ and Prospective Teachers’ Competence to Educate Students with Different Needs in the Context of Inclusive Education

Katelyn M. Fishley, Peña L. Bedesem
Moksleivių, turinčių dažnai pasitaikančių negalių, savistaba inkliuzijos sąlygomis: literatūros apžvalga

Self-Monitoring by Students with High-Incidence Disabilities in Inclusion Settings: a Literature Review

Katerina Shtereva
Dvigubo nepakankamumo hipotezė ir disleksijos tikimybė

The Double-Deficit Hypothesis and Prediction of Dyslexia

Algirdas Ališauskas, Vaida Danieliūtė
Informacinių technologijų taikymas logopedo darbe

Application of Information and Communication Technologies in Speech Therapist’s Work

Renata Černovaitė, Laima Bulotaitė
Motinų, globojančių suaugusius vaikus, turinčius intelekto sutrikimą, patirtis

Caregiving Experiences of Mothers of Adults with Intellectual Disability

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams
Requirements for Publication in “Special Education”
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort