Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys_2013_2_29
Redaktoriaus žodis


I.    PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(SI) ASPEKTAI


N. Povilaitienė, L. Radzevičienė.
Nežymų intelekto sutrikimą turinčių paauglių lytiškumo ugdymas edukacinėje ir socialinėje aplinkoje: tėvų ir pedagogų požiūris


I. Ališauskaitė, D. Butkienė.
Emocijų suvokimas iš situacijos: intelekto negalę turinčių ir įprastos raidos vaikų gebėjimų palyginimas


L. Radzevičienė, A. Juodraitis, I. Beneševičiūtė.
Neįgalių asmenų įtraukimas į problemų sprendimo procesą NVO veiklose


V. Kavaliauskas, J. V. Vaitkevičius.    
Neįgaliųjų dalyvavimas sporto klubų veikloje

    II.    SPECIALISTŲ PROFESINĖ RAIDA


A. Kepalaitė.    
Socialinės pedagogikos pirmo kurso studentų streso įveikos ypatumai


D. Kairienė, S. Ališauskienė.    
Ekologiniu sisteminiu požiūriu grįsta ankstyvoji pagalba ikimokyklinėse ugdymo įstaigose


D. Mitchell.
Vertybių, žinių ir įgūdžių grupės, siūlomos ugdytojams, dirbantiems su įvairių ugdymo(si) poreikių turinčiais asmenimis inkliuzinėje aplinkoje
III.    SPECIALIOJI IR ŠVIETIMO PAGALBA


L. Ch. D. Ribeiro, A. P. L. Martins.
Specifiniai mokymosi sutrikimai: trečios klasės mokinių rašymo tyrimo duomenys


A. L. Eriksson Gustavsson, J. Samuelsson.
Mokymas skaityti specialiojo ugdymo kontekste

    

K. Skučas.    
Vandens terapijos poveikis fiziškai neįgalių asmenų psichinei ir fizinei sveikatai


R. Geležinienė, R. Melienė,    A. Vaitkevičienė, I. Poškienė.
Mokinių informacinių komunikacinių technologijų naudojimo įpročiai mokytojų požiūriuApie autorius

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort