Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys 2010 2(23)

TURINYS

Redaktoriaus žodis

I.  PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(SI) ASPEKTAI

K. Samašonok, V. Gudonis.

Globos namų auklėtinių požiūrio į savo elgesį ir santykius su bendraamžiais kaita

 

D. Alifanovienė, O. Šapelytė,E. Valančiūtė.

Patyčių priežasčių ir sprendimo būdų vertinimas: specializuotos ugdymo institucijos ugdytinių požiūris

 

L. Radzevičienė, D. Gerulaitis, B. Gudinavičius, M. Jurevičienė, I. Beneševičiūtė.

NVO veiklų, susijusių su neįgalių asmenų  kooperavimosi galimybėmis, kryptingumas

 

K. Skučas, V. Pokvytytė, D. Mockevičienė.

Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, aerobinis pajėgumas negalės ir lyties aspektais

 

N. Povilaitienė, L. Radzevičienė.

Nežymią proto negalę turinčių paauglių lytiškumo raiška per bendravimo gebėjimus

 

II.  SPECIALIOSIOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 L. Miltenienė, D. Mauricienė.

Komandinio darbo struktūra ir kryptingumas tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius mokykloje

 

A. Šimelionienė, G. Gintilienė.

17–18 metų mokinių aukštų lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimų veiksniai

 

P. Evansas, R. Sabaliauskienė.

Lietuvos kelias inkliuzinio ugdymo link

 

Apie autorius

 

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort